קמפיין 'בוכרים בליכוד'

מיתוג קמפיין של מטה עולי חבר העמים | בחירות לראשות הממשלה

לקוח

מפלגת הליכוד - רוה"מ בנימין נתניהו

סוג פרוייקט

מיתוג קמפיין של מטה עולי חבר העמים | בחירות לראשות הממשלה

שנה

2019

פרוייקטים דומים